Kiislamu vyanzo

  1. home

  2. book

  3. ASHURA SHAHADA YA IMAM HUSAYN (A.S.) MTAZAMO WA KIHISTORIA

ASHURA SHAHADA YA IMAM HUSAYN (A.S.) MTAZAMO WA KIHISTORIA

  • Bilal Muslim Mission of KENYA
  • Mombasa - Kenya
download

    Download

Rate this post
description book specs comment

Hii ni kumbukumbu ya kujitolea mhanga na kuuliwa kwa Imam
Husayn na takriban jamii yote ya Mtume Muhammad (s.a.w.w)
katika kuinusuru dini na kuitetea haki dhidi ya hao walowezi na
wapinzani wa dini, na kuregesha mwito ule ule wa “hakuna Mungu
apasae kuabudiwa ila Allah”.
Imam Husayn (a.s) ambaye ni mjukuu wa Mtume Muhammad
(s.a.w.w.) aliuwawa kwa ajili ya kuutetea Uislamu.
Sababu kuu ya kuuwawa Imam Husayn ni kwamba yeye alikataa
dhulma na uwongo. Alikataa kula kiapo cha utii (baiyat) kwa
Yazid. Imam Husayn alitaka kuisimamisha haki na ukweli kama
aliokuwanao babu yake Mtume Muhammad (s.a.w.w).

  • Bilal Muslim Mission of KENYA
  • Mombasa - Kenya