Kiislamu vyanzo

 1. home

 2. book

 3. MADHEHEBU ZA KISHIA

MADHEHEBU ZA KISHIA

 • Sayyid Saeed Akhtar Rizvi
 • 1500
 • BILAL MUSLIM MISSION OF TANZANIA
download

  Download

1 (20%) 1 vote[s]
description book specs comment

Tunamshukuru Allah (s.w.t.), kwa Baraka za Mtukufu Mtume
(s.a.w.w.) na Watukufu Ahlul~Bait (a.s.) kwa kutujaalia kuweza
kufanikisha juhudi zetu hizi katika kuchapisha Toleo hili la kumi la
kitabu hiki “Madhehebu Za Kishia”.
Kitabu kilichopo mikononi mwako ni tafsiri ya moja ya maandishi
ya Allamah al-Haj Sayyid Saeed Akhtar Rizvi (r.a.). Kitabu hiki
kimekuwa maarufu katika ulimwengu wa Ki-Islamu na kilitafsiriwa
na kuchapishwa na Taasisi mbali mbali kwa lugha ya Ki-Ingereza na
Ki-Urdu.
Tafsiri hii ya Kiswahili ilichapishwa mara ya kwanza katika mwaka
wa 1985 na sasa mwaka wa 2004 kinachapishwa toleo hili la kumi
na kufikia nakala elfu kumi na nne, hii inaonesha kwamba kitabu
hiki kinapendwa na kupata umarufu na watu kote Afrika ya
Mashariki.
Bilal Muslim Mission inatoa shukurani zake za dhati kwa mfasiri
wa kitabu hiki Ndugu Maalim Dhikiri U. M. Kiondo na wale wote
ambao kwa juhudi zao kitabu hiki kinawafikia wasomaji wetu
mikononi mwao na wale wote wanaotuunga mkono kwa njia moja
au nyingine katika kazi zetu za Tabligh, Tunamuomba Allah (s.w.t.)
awalipe malipo mema hapa Duniani na baadaye huko, Akhera.

 • Sayyid Saeed Akhtar Rizvi
 • 1500
 • BILAL MUSLIM MISSION OF TANZANIA
 • 2004
 • Chapa ya Kumi
 • Dar es Salaam, Tanzania