Kiislamu vyanzo

 1. home

 2. book

 3. Mahojiano Baina ya Mlahidi na Imamu Ja’far Sadiq (a.s)

Mahojiano Baina ya Mlahidi na Imamu Ja’far Sadiq (a.s)

 • Sheikh Tabarsi
 • 2500
 • BILAL MUSLIM MISSION OF TANZANIA
download

  Download

Rate this post
description book specs comment

Hii ni tafsiri ya Kiswahili ya mahojiano baina ya Mlahidi mmoja na Imamu
Jafar Sadiq (a.s.) kama yalivyonakiliwa katika kitabu kiitwacho Al-Ihtijaj
cha Sheikh Ahmad b. Ali al-Tabarsi na kutafsiriwa kutoka ukurasa wa 42-90 wa kitabu cha Kiingereza kiitwacho BIOGRAPHY OF IMAM JAFAR-E-SADIQ A.Skilichotolewa na Peer Mohammed Ebrahim Trust, Karachi
(Pakistan).

 • Sheikh Tabarsi
 • 2500
 • BILAL MUSLIM MISSION OF TANZANIA
 • 2007
 • Toleo la Tatu
 • Dar es Salaam, Tanzania