Kiislamu vyanzo

 1. home

 2. book

 3. MYAHUDI WA KIMATAIFA

MYAHUDI WA KIMATAIFA

 • HENRY FORD I
 • 1000
 • AL-ITRAH FOUNDATION
Rate this post
description book specs comment

Kitabu kilichoko mikononi mwako ni tarjuma ya kitabu cha Kiingereza
kiitwacho International Jew. Sisi tumekiita, Myahudi wa Kimataifa.
Kitabu hiki, Myahudi wa Kimataifa ni matokea ya tume iliyoundwa na
Henry Ford wa Kwanza na kuchapishwa kwa mara ya kwanza baina ya
miaka 1919-1920. Henry Ford I alikuwa mmoja wa wafanyabiashara
wakubwa wa viwanda; yeye alikuwa na kiwanda chake maarufu sana kati-ka miaka ya 1900 kilichojulikana kwa jina la Ford Motor Company.
Mtasinia huyu alitishiwa na jinsi wahamiaji wa Kiyahudi walivyokuwa
wakiendesha biashara na mambo yao kwa kuhodhi nchini Marekani na
sehemu nyinginezo ulimwengu. Kwa hiyo, uzalendo ukamsukuma na
akaamua kuunda tume ya wataalamu waliobobea katika shughuli za utafi-ti ili wafanye utafiti kuhusu shughuli za Wayahudi nchini Marekani na
katika nchi za Magharibi, na matokeo ya utafiti wao ni kitabu hiki ulicho
nacho mikononi mwako.
Sote tunajua uharibifu na ukaidi wa Wayahudi kuanzia wakati wa Nabii
Musa (a.s.) mpaka sasa. Katika kitabu hiki utaona jinsi walivyopanga
mbinu na mikakati ya kutawala kwa hila, mikakati ambayo waliipanga
kabla na baada ya Vita Vikuu vya Kwanza vya Dunia, na ambayo wanaen-delea kuitekeleza mpaka sasa. Watafiti hawa waligundua mambo mengi ya
uovu uliokuwa ukifanywa na Wayahudi.
Kwa kweli kitabu hiki ni kifumbua macho kwa wale wote ambao
wanawaona Wayahudi kama taifa teule la Mungu. Taasisi yetu ya Al-Itrah
Foundation imeamua kukichapisha kitabu hiki kwa lugha ya Kiswahili ili
kuwazindua wasomaji wetu wa Kiswahili kutokana na njama za Wazayuni.

 • HENRY FORD I
 • 1000
 • AL-ITRAH FOUNDATION
 • Februari, 2010
 • Toleo la kwanza
 • Dar es Salaam, Tanzania