Kiislamu vyanzo

ALL
E-Books
Articles

date

  1. date
  2. title
  •  HADITHI  YA THAQALAINI KATIKA VITABU VYA AHLI SUNNA

    HADITHI YA THAQALAINI KATIKA VITABU VYA AHLI SUNNA

    Kitabu kilichoko mikononi mwako ni tarjumi ya kitabu cha Kiarabu kiitwacho, Hadith ath-Thaqalaynkilichoandikwa na Dk. Sayyid Alaauddin al-Sayyid Amir Muhammad al-Qazwini. Sisi tumekiita, Hadithi ya Thaqalain. Kitabu hiki, Hadith ya Thaqalainni hadithi maarufu sana katika ulimwen-gu wa Kiislamu. Hakuna madhehebu ya Kiislamu hata moja ambayo haikutaja hadithi hii, ingawa kuna tofauti kidogo ya mapokezi kati […]

more