Kiislamu vyanzo

ALL
E-Books
Articles

date

  1. date
  2. title
  •  MWENGE WA HAKI
    Rate this post

    MWENGE WA HAKI

    Kitabu hiki ni tafsiri ya mazungumzo kati ya Khalifa mashuhuri wa Kiislamu aitwaye Ma’mun Ar-Rashid na wanachuoni arobaini wa Kiislamu wenye elimu ya juu kabisa wa zama hizo. Jambo walilojadiliana ni ubora wa Sayyidana Ali bin Abi Talib (a.s.) juu ya Masahaba wengine wa Mtume Mtukufu (s.a.w.w.). Mazungumzo hayo yameandikwa na Bw. Abu Umar Ahmad […]

more