Kiislamu vyanzo

ALL
E-Books
Articles

date

  1. date
  2. title
  •  Ukweli ni Huu
    Rate this post

    Ukweli ni Huu

    Tunamshukuru Allah (s.w.t.), na kwa Baraka za Mtukufu Mtume (s.a.w.w.) na Watukufu wa Ahlul~Bait (a.s.) kwa kutujaalia kuweza kufanikisha juhudi zetu hizi katika kuchapisha kitabu hiki “Ukweli Ni Huu”. Kitabu kilichopo mikononi mwako ni kile ambacho kimeandikwa na Dr. Sheikh Ahmad al-Waaili na kutarjumiwa na Sheikh Abdulmajid Nassir na kusahihiswa na Shiekh Musabbah Shabaan Mapinda. […]

more